Rodo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest mgAssistance Maciej Goliszewski wpisany do CEIDG, REGON: 365351337, NIP: 9930131126 z siedzibą w Żabnicy ks. Karola Śmiecha 22, 34-350 Węgierska Górka, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy o świadczenie usług.

3) Twoje dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4) Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) Podanie danych jest dobrowolne

6) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

7) Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.